Hello ae tới với Vangngoc.vn, đây là Diễn đàn lớn nhất Ngọc rồng Online, với nhiều tính năng, trao đổi kiếm ngọc, mua bán, bán nick, học hỏi, chia sẽ kinh nghiệm ...vv...vv Rất nhiều tính năng nữa, ae đăng ký và đăng nhập để tìm hiểu thêm nhé

Chuyên mục

  • Nơi ADMIN thông báo những sự kiện trọng đại

  • Nơi thành viên đi chợ Ngọc rồng Online

  • Nơi thành viên trao đổi, mua bán nick Ngọc rồng Online

  • Nơi thành viên buôn dưa lê, bán dưa chuột

  • Chỉ Admin mới đăng được mục này

  • Nơi thành viên chia sẽ thủ thuật Game

  • Nơi thành viên đóng góp ý kiến phát triển thêm Website